znak

Дана 14.2.2023. године преминула је у 71. гоини живота наша драга

ZORICA Milenkova ŽIVKOVIĆ
rođena Pavićević

ЗОРИЦА Миленкова ЖИВКОВИЋ

рођена Павићевић

Саучешће примамо у капели на Ублима-Кучи дана 14.2. од 13 до 18 часова и дана 15.2. од 9 до 14 часова, када ће се обавити сахрана.


Ожалошћени: синови ЂОРЂИЈЕ и РАШКО, ћерка АНА, браћа МИОМИР-МИЈО и ЗОРАН, сестре ДИВНА и НАТАЛИЈА, брат од стрица ВЕЉКО, сестре од стрица МИЛЕВА и САВКА, заове МИЛАНКА и КОСА, снаха МАРИЈА, унучад ДУШАН и САРА, братанићи, братаничне, сестрићи, сестричне, заовичне и остала родбина ЖИВКОВИЋ и ПАВИЋЕВИЋ