Година дана је од смрти наше вољене мајке, свекрве и баке

VOJISLAVE-VOJKE PEŠUT

ВОЈИСЛАВЕ-ВОЈКЕ ПЕШУТ

Сјећање на твоју доброту, племенитост и љубав коју си нам поклањала вјечно ће живјети у нашим срцима.


ПОРОДИЦА ПЕШУТ