40 је дана од смрти моје мајке

VIDOSAVE Vukomira RAKOČEVIĆ
rođene Gajović

ВИДОСАВЕ Вукомира РАКОЧЕВИЋ

рођене Гајовић

Мајко, остали су само бол и туга. Недостајеш ми.


Твоја кћерка МИЛАНКА