znak

Умрла је наша вољена у 79. години живота

VIDOSAVA Mihailova PAVIĆEVIĆ
rođena Bogojević

ВИДОСАВА Михаилова ПАВИЋЕВИЋ

рођена Богојевић

Саучешће примамо на Чепурцима дана 18.12.2022. од 11 до 16 часова и 19.12.2022. од 10 до 13 часова. Сахрана ће се обавити у породичној гробници у Доњим Рсојевићима у 15 часова. Кућа жалости Загребачка 31 - Подгорица.


Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерке ТАТЈАНА, ЉИЉАНА и БИЉАНА, снахе АЛЕКСАНДРА и РАДМИЛА, братанић НИКОЛА, сестрић, сестричне и братаничне, заова РАВИЈОЈЛА, ђеверичић РАНКО, породица покојног ђеверичића РАДОМИРА, ђеверична РАДМИЛА, унучад и праунучад и остала многобројна родбина ПАВИЋЕВИЋ и БОГОЈЕВИЋ