Драгој тетки

VESNA MILONJIĆ ALEKSIĆ

ВЕСНА МИЛОЊИЋ АЛЕКСИЋ

Заувијек у нашим мислима и сјећањима.


МИЛИЦА и ВЛАДАН БЕКАН са дјецом