Четири године од смрти

VESKA DURKOVIĆA

ВЕСКА ДУРКОВИЋА

Са љубављу коју смрт не прекида и тугом коју вријеме не лијечи. Чувам те од заборава.


Супруга СТОЈА