Четири су године од смрти нашег драгог ђеда, свекра и оца

VESELINA DURKOVIĆA

ВЕСЕЛИНА ДУРКОВИЋА

Недостајеш нам пуно, као никад прије.


Твоји ОЛЕГ, ВИКТОР, НИНА и БОЈАН ДУРКОВИЋ