Прошло је четрдесет дана од одласка нашег вољеног

VELA

ВЕЛА

Недостајеш сваком новом дану!


ПОРОДИЦА СЛОБОДАНА ЖАРКОВИЋА