TATA

ТАТА

Пресељен са земље на небо у вјечном миру сада живиш. Заувијек и бескрајно воле те, животи твоји.


ИВА и ВАЊА