znak

Дана 10 јануара 2023. године у 64. години у Крању - Словенија изненада је преминуо

TADIŠA - TAŠO Uroša NEDOVIĆ

ТАДИША - ТАШО Уроша НЕДОВИЋ

Саучешће примамо у кепели у Пријелозима - Заком, дана 13 .јануара од 8 до 15 часова када ће се обавити сахрана на гробљу у Закому.


Ожалошћени: мајка ЗОРКА, браћа МИЛОРАД и ВУКОМАН, сестра СТОЈАНКА - МИЛКА, снахе МИЛКА и ВЕСНА и остала родбина