40 дана је од смрти

SVETLANE DUKIĆ

СВЕТЛАНЕ ДУКИЋ

Тужна сам јер се угасила једна звијезда неба мога.


Сестра СЛОБА са породицом