Мила наша прође година

STANOJKA - ĆANA OPAČIĆ
rođena KOVAČEVIĆ

СТАНОЈКА - ЋАНА ОПАЧИЋ

рођена КОВАЧЕВИЋ

Посебни људи су у нашим срцима и кад нијесу поред нас. Сјећање нас тјеши и даје наду о постојању неког бољег свијета у вјечности. Тешко је живјети са раном у души, видјети те свуда а нигдје те не наћи. С љубављу коју смрт не прекида живјећеш вјечно у нашим срцима.


БЕБА, ИЛИЈА и РАДА ЧОКОРИЛО