znak

Пола године је од смрти нашег драгог

SPASOJA - ĆIRA JANKOVIĆA

СПАСОЈА - ЋИРА ЈАНКОВИЋА

Остаћеш заувијек у сјећањима и нашим срцима.


Син НЕБОЈША са породицом