Dragi naš

SLOBO

SLOBO

Putuj nebeskim visinama uvijek voljen, nikad zaboravljen


stric Vukosav Marjanović sa porodicom