Дана 14. фебруара 2023. године умрла је наша драга

SENKA Blažova KRALJEVIĆ
                   rođena Strugar

СЕНКА Блажова КРАЉЕВИЋ

рођена Стругар

Сахрањена је 16. фебруара 2023. године у присуству породице на мјесном гробљу у Петровцу.


Ожалошћени: ћерка БРАНКА, син ВЕСКО, сестра СТАНА, братанична МИРЈАНА, братанићи ПРЕДРАГ и МИОДРАГ, зет МОМИР, снахе ВЕСНА, НАТАША и РОСЕ, унучад, праунучад, сестрићи, сестричне и остала многобројна родбина КРАЉЕВИЋ и СТРУГАР