znak

Десет година почива у Вјечном миру наш драги

RADOSLAV - RAJO Đ. POPOVIĆ

РАДОСЛАВ - РАЈО Ђ. ПОПОВИЋ

С поносом и поштовањем чувамо га у најљепшим успоменама.


супруга ДРАГА, кћери и синови: САВЕТА, ОЛГА, МИРКО, МИЛИВОЈЕ, УРОШ и ЉУБИША са породицама