Двије су године су од растанка са драгим братом

RADEM POPOVIĆEM

РАДЕМ ПОПОВИЋЕМ

Вријеме које пролази не умањује бол, већ повећава жељу за тобом вољени брате.


Твоја сестра ВЕСА са породицом