Драгој комшиници

NOVKI VUKOTIĆ

НОВКИ ВУКОТИЋ

Почивај у миру, као што си и живјела.


РАДЕНКО и ЗОРИЦА МИНИЋ са породицом