Најтужнији поздрав сину нашег друга

NIKOLI

НИКОЛИ

Почивај у миру.


ВОЈО, ДАНИЛО, БОБАН, РАЈКО, МИЛАН , ШАБО, ДУШКО и МИРКО