IN MEMORIAM

MULISIĆ VAHDET - TRUTA

МУЛИСИЋ ВАХДЕТ - ТРУТА

2014 - 2023

Кажу вријеме тугу брише, али туге и боли је све више. Како је тешко без тебе бити, у души плакати, а насмијан бити.


ТВОЈА ПОРОДИЦА МУЛИСИЋ