Преселила се у вјечност наша драга

MILKA Radonje PEKOVIĆ
rođena Jeknić  učesnik NOR-a

МИЛКА Радоње ПЕКОВИЋ

рођена Јекнић учесник НОР-а

Саучешће примамо у капели Дријенак - Колашин, дaна 16.7.2023. године од 9 до 15 часова, када ће се и обавити сахрана на мјесном гробљу Бабљак. Кућа жалости: Бабљак - Колашин.


Ожалошћени: ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА: синови ВЕСЕЛИН, ВЕЉКО и ВЕЛИЗАР, сестра ЈУЛИЈА, браћа ВЛАСТИМИР и ВИДОЈЕ, унучад, праунучад, братанићи и братаничине, сестрићи, сестричине, снахе и остала родбина ПЕКОВИЋ и ЈЕКНИЋ