MILEVI ANĐUŠIĆ

МИЛЕВИ АНЂУШИЋ

Драга сестро, Ако твоја душа моје ријечи слуша, нек је изнад звијезда док ти палим свијећу. Нека зна, да те никад заборавити нећу.


Твоја сестра РАДОЈКА са породицом