Годину дана није са нама наша вољена мајка

MILANKA JOVOVIĆ

МИЛАНКА ЈОВОВИЋ

Волимо те и чувамо од заборава. Умјесто годишњег помена поклањамо новчани прилог за одржавање цркве Св. Јована и гробља на Косору.


Син РАДОВАН и ћерка КАЈА