Прошло је четрдесет дана како нас је напустио наш драги свекар и пријатељ.

MILAN Petrov VOJINOVIĆ

МИЛАН Петров ВОЈИНОВИЋ

Почивај у миру.


снаха РАЈКА и породица ВУКАДИНОВИЋ