Са поштовањем опраштамо се од драгог колеге

MILADINA MAGDELINIĆA
(notara u penziji)

МИЛАДИНА МАГДЕЛИНИЋА

(нотара у пензији)

Почивај у миру.


НОТАРСКА КОМОРА И НОТАРИ ЦРНЕ ГОРЕ