MENKI

МЕНКИ

Да смо могли да бирамо комшију, не би изабрали бољег и племенитијег. Остаћеш у нашим срцима.


СЛОБА, ОЉА, МАРИЈАНА и ЗОРАН