Умро је

MAŠAN Milićev DURKOVIĆ

МАШАН Милићев ДУРКОВИЋ

Сахрана ће се обавити у Задру- Хрватска гдје је и живио.


Ожалошћени: супруга МИЛКА, кћерке САЊА и СЛАВИЦА, унук ФИЛИП, брат ЂОРЂИЈА-ГЕРО, снахе ЗОРКА и СНЕЖАНА, братанићи, братаничине, сестрић и сестричине и остала родбиуна ДУРКОВИЋ