Последњи поздрав драгој ујни

LJILJI MIRANOVIĆ

ЉИЉИ МИРАНОВИЋ

Хвала ти за љубав и доброту коју смо имали од тебе... Почивај у миру.


Твоји ВЛАТКО и ИРЕНА