Мојој драгој сестрични

LJILJI MIRANOVIĆ

ЉИЉИ МИРАНОВИЋ

Вјечно ћу жалити за твој изненадни одлазак из твог часног и племенитог дома.


Твој ујак МИШО ЗЕЧЕВИЋ