Последњи поздрав драгом стрицу

ILIJI

ИЛИЈИ


Од братанића ДЕЈАНА и снахе МИЛИЦЕ ПАЈОВИЋ