Прошло је четрдесет тужних дана од када није са нама наш вољени отац и ђед

ILIJA RADOVIĆ

ИЛИЈА РАДОВИЋ

Без тебе више ништа није исто. Празнина огромна, стварност сурова. У свакој нашој мисли живиш. Хвала ти за све.


Твоје ЉУБИНКА и ТАЊА