znak

Тужно сјећање

GORAN Velimira MILAČIĆ

ГОРАН Велимира МИЛАЧИЋ

Утјехе нема, заборав не постоји, рана је доживотна, а љубав према теби је вјечна. Драги Гога, у тишини вјечног дома нека те прати наша љубав јача од заборава.


Ујак ВУЈИЦА, ДУШИЦА, ДЕЈАН и ЈЕЛЕНА