Пола године како нас је напустио

GOJKO M. ĆETKOVIĆ

ГОЈКО М. ЋЕТКОВИЋ

Са тешким болом и тугом чувају га од заборава.


браћа ДУШАН и ВЕСЕЛИН - ГАРО, снахе ЛЕНА и СЕКА и синовица ЕВИТА