Прошло је пола године откако није са нама наш пријатељ

GOJKO ĆETKOVIĆ

ГОЈКО ЋЕТКОВИЋ

Вријеме које пролази не умањује тугу и бол за тобом.


НЕНО ШОТИЋ са породицом