Сјећање на родитеље

ĐURETIĆ BRANKO

ЂУРЕТИЋ БРАНКО

18.7.2005

ĐURETIĆ PERSA

ЂУРЕТИЋ ПЕРСА

13.7.2019

Заувијек у нашим срцима и најљепшим успоменама.


ВЛАДИМИР и ЈОВИЦА са породицама