znak

ДРАГОЈ МАЈЦИ

DRAGICA VULETIĆ VUJINOVIĆ

ДРАГИЦА ВУЛЕТИЋ ВУЈИНОВИЋ

УВИЈЕК У СРЦУ И ДУШИ ЧУВА ТЕ ТВОЈ ВОЉЕНИ СИН.


Син АЛЕКСАНДАР