Последњи поздрав нашој драгој

DRAGANI Velimira PEČURICA

ДРАГАНИ Велимира ПЕЧУРИЦА


Од стрине СЛАВИЦЕ, браће ДОБРОСЛАВА и БРАТИСЛАВА, снахе МИРЕ, ДУШАНА, ИВАНА и ТИЈАНЕ