Дана 15.10.2022. године навршава се шест мјесеци од смрти наше драге

DOSTE Milorada ĐAKOVIĆ
rođene Gačević

ДОСТЕ Милорада ЂАКОВИЋ

рођене Гачевић

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. Почивај у миру.


Твоја ПОРОДИЦА