Драги мој брате и ујко

DARKO

ДАРКО

Љубав и сјећање на тебе живјеће вјечно у нашим срцима.


Воле те твоји сестра ЗОРИЦА и САНДРА, СРЂА, СНЕЖА и САША