Година дана је од смрти

DANICE LEKOVAC

ДАНИЦЕ ЛЕКОВАЦ

Нека твоја племенита душа почива у миру, поред супруга Кунислава. Остаје сјећање на вашу доброту и племенитост.


НИКОЛА и ПЕРСА ВУЧЕВИЋ