Последњи поyдрав нашем драгом колеги и пријатељу

BRANISLAVU BRANU MARTINOVIĆU
                dipl. ing. građevine

БРАНИСЛАВУ БРАНУ МАРТИНОВИЋУ

дипл. инг. грађевине

Била је привилегија познавати те, дружити се и радити са тобом. Почивај у миру.


ЛД ГРАДЊА Никшић