Три године су од смрти наше сестре

BRANISLAVKA – BRANKA MAŠNIĆ

БРАНИСЛАВКА – БРАНКА МАШНИЋ

Никад те заборавити нећемо.


Твоји: МЛАЂО, ЋИРО, МИЛИЦА, БОРКА, ДАРА и КАЈА