znak

Дана 06.06.2023. године умро је у 66-ој години живота наш драги

MILIVOJE - MIĆO Veliše BOŽOVIĆ
profesor muzike i kompozitor

МИЛИВОЈЕ - МИЋО Велише БОЖОВИЋ

професор музике и композитор

Саучешће примамо у градској капели Чепурци дана 07.06. од 10 до 15 часова и дана 08.06. од 10 до 13:30 часова, када крећемо на мјесно гробље Горичани-Зета, гдје ће се обавити сахрана у 15 часова.


Ожалошћени: супруга СУНЧИЦА, брат МИОДРАГ-МИЈО, сестра ЛИДИЈА, братанићи ВЛАДИМИР и БОГДАН, братаничне ВЛАДАНА, НАЂА и ЈОВАНА, сестрић БРАНКО, сестричне ЈЕЛЕНА, МИЛЕНА и МИЛИЦА, снахе НАТАША и ВУКОСАВА и остала родбина БОЖОВИЋ и МИРАНОВИЋ