Нашем драгом

BORISU RAIČKOVIĆU

БОРИСУ РАИЧКОВИЋУ

Прође четрдесет дана од твоје трагичне смрти, али вољени не умиру. Увијек ће те носити у својим срцима, мислима и сјећању.


тетка МИЛЕНКА, течо ВЛАДО и сестре ИВОНА и ИРЕНА са породицама