BLAGOJE MAJIĆ

БЛАГОЈЕ МАЈИЋ

Година дана откад ниси са нама, а у нашим срцима све је већа бол.


Твој брат ВЕЉО са породицом