Прошло је четрдесет тужних дана од када нас је заувијек напустила наша вољена мајка, баба и прабаба

ANĐE Gojkova KRAPOVIĆ
rođena Duletić

АНЂЕ Гојкова КРАПОВИЋ

рођена Дулетић

Захвални за све што нам је дала, вјечно ћемо чувати успомену на њену љубав и доброту. Умјесто помена породица ће дати новчани прилог у хуманитарне сврхе.


ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА