Напустила нас је наша

ANA Vojislava BRAJOVIĆ
rođena Ljumović

АНА Војислава БРАЈОВИЋ

рођена Љумовић

Саучешће примамо 20.11.2022. на градском гробљу Чепурци од 10 до 15 часова, када ће се обавити сахрана истог дана у 15 часова.


Ожалошћени: кћерке ИРЕНА, ЗОРКА, ЈЕЛЕНА и МИЛЕНА, унучаd ЛУКА, ВУК, ЉУБО, МАТИЈА и ОГЊЕН, праунука ПЕТРА, брат ВЛАЈКО, снахе ДАНИЦА, ЉИЉАНА и РАДОМИРКА, јетрва ВОЈКА, заова СЛОБОДАНКА, сестрићи, сестричне, братанићи, братаничне, ђеверичићи, ђеверичне, заовичићи, заовичне и остала родбина БРАЈОВИЋ, ЉУМОВИЋ и ујчевина ЂУРАНОВИЋ